Vaata rohkem tooteid
No produts were found.
Jätkusuutlik JOIK 

 

Kõik meie tooted valmivad julmusevabalt ja 98% meie toodetest on vegani-sõbralikud. Meie tooteid pole kunagi katsetatud loomade peal ja JOIK tooteid ei müüda riikides, kus loomkatsed on siiani kohustuslikud.

 

Oleme alati hoolinud keskkonnast ning jätkusuutlikkusest ja otsime järjepidevalt võimalusi, kuidas oma praktikates areneda ja meie tegevuse mõju keskkonnale vähendada.

Meie keskkonnahoiu ja jätkusuutliku arengu põhimõtted on muuhulgas:

 

Tooraine ja pakendid:

 • Võimalikult suures mahus kasutada oma toodetes mahepõllumajandusest pärinevat ning „rohelise keemia“ põhimõttel toodetud toorainet.
 • Kasutada oma toodete pakenditena kergesti taas töödeldavaid ja taaskasutatavaid, samuti taaskasutatud materjalidest ning vastutustundlikult toodetud pakendeid.
 • Vältida liigset pakendamist, võimalusel kasutada pakendivabasid lahendusi.
 • Taaskasutada pakendeid, eelkõige transpordipakendeid.

Tootmine ja kontor:

 • Vähendame prügi tootmist. Prügi käitlemisel järgime ranget sorteerimise ja materjaliringluse programmi. 
 • Kasutame nii tootmises kui kontoris rohelist energiat.
 • Kasutame puhastusvahenditena keskkonnasõbralikke vahendeid.
 • Kasutame vett ja elektrienergiat säästlikult.
 • Väldime materjalide asjatud väljaprintimist. Võimalusel kasutame kahepoolset printimist.

Logistika:

 • Kasutame transpordipakenditena ära meile tarnitud kauba pakendid.
 • Vähendame täitematerjalide kasutust ning pürgime selle poole, et kasutada keskkonnasõbralikke lahendusi.
 • Kui vähegi võimalik, kasutame transporditeenuse pakkujana logistikafirmasid, mille eesmärk on vähendada CO2 jalajälge.

Turundus ja kliendisuhtlus:

 • Kutsume oma kliente üles vastutustundlikult tarbima, meie pakendeid ringlusse saatma ning taaskasutama. Küünlaklaase võtame tagasi taas-täitmiseks nii igapäevaselt oma poes kui ka iga-aastase kampaania käigus.
 • Töötame selle suunas, et pakkuda klientidele rohkem pakendivabalt ostmise võimalusi nii meie oma müügikanalites kui koostööpartnerite juures.
 • Targema tarbimise edendamiseks oleme oma valikusse lisanud mitmeid tooteid, mis täidavad korraga mitut otstarvet.

Tutvustame oma keskkonnaalaseid tegutsemispõhimõtteid kõigile töötajatele ja ka koostööpartneritele ja avalikkusele. Seame eesmärgiks vaadata oma keskkonnaalased tegevused iga-aastaselt üle ja otsida võimalusi uute säästvate tegevuste juurutamiseks. 

 

Osaleme aktiivselt sotsiaalsetest projektides ja toetame heategevust. Meie peamiseks fookuseks on naiste ja lastega seotud heategevusprogrammid. Toetame projekte, mis endendavada naiste ja noorte ettevõtlust, tegelevad koduvägivalla ohvrite nõustamise ja aitamisega. Teeme järjepidevat koostööd lastehaiglate ja sünnitusmajadega.

Menu

Settings

Vaata rohkem tooteid
No produts were found.
Vali riik